Tecrübe Paylaşım Programı: Yatırım Ortamı Reformları

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları, her ülkenin kendi koşullarına uygun yapıların tasarlanmasıyla başlayan ve reform programlarının uygulanması aşamasında etkili tedbirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik kararlılık gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Ülkelerin uygulayacakları çalışmalarda doğru adımların doğru zamanda atılması, uygun yapıların tasarlanması ve gerekli kapasitenin oluşturulmasında mevcut tecrübelerden faydalanılması, sürecin etkin işlemesine katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında yaklaşık 10 yıl içerisinde elde ettiği kurumsal bilgi birikimini talep eden ülkelerle paylaşmak amacıyla 2008 yılında, “Tecrübe Paylaşım Programı”nı başlatmıştır. Tecrübe Paylaşım Programı’nda, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında Türkiye’de bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin, alanında uzman kişilerce, talep eden ülkeler ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan Tecrübe Paylaşım Programı, her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir. Programda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik Türkiye tecrübesinin, dünyadaki güncel gelişmeler ile birlikte talep eden ülkelerle paylaşılması yoluyla kapasite ve farkındalık oluşturulması hedeflenirken; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik etkili ve verimli kurumsal yapıların oluşturulması ve bu yapıların işleyişinin sürekli geliştirilmesine yönelik olarak da işbirliği imkanı sunulmaktadır.

Tecrübe Paylaşım Programı 3 temel bileşende tasarlanmıştır. Her temel bileşende programdan faydalanacak ülkelerin talepleri doğrultusunda farklı kapsamlarda uygulamalara yer verilmiştir.

Programın birinci bileşeninde;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik global trendlerin ve Türkiye’nin bu alanda elde ettiği tecrübenin talep eden ülkeler ile paylaşılmasıyla, söz konusu ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına yönelik genel bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Birinci bileşen kapsamında;

 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarının ekonomideki ve uluslararası doğrudan yatırım akımlarındaki rolü,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında lider konumundaki ülkelerin başarı kriterleri ve bu alandaki güncel trendler,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform programlarının uygulanması için gerekli yapısal oluşumlar ve teknik kapasite,
 • Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanındaki tecrübesi ve Türkiye’ye başarı getiren temel unsurlar

gibi alanlarda ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

Programın ikinci bileşeni kapsamında;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara yeni başlayan veya bu alandaki mevcut yapılarını geliştirmek isteyen ülkelerde, gerekli reform programlarının tasarlanması aşamasında yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda talep eden ülkedeki mevcut yapının incelenmesinin ardından, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda rol alması gereken kurum ve kuruluşlar tespit edilerek, ülkenin kendi şartlarına en uygun yapının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın üçüncü bileşeninde ise;

Kamuoyunda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik farkındalığın oluşturulması ve gerekli kapasitenin geliştirilmesinin ardından, ilgili ülkelerin öncelikli çalışma alanlarının tespit edilmesine yönelik incelemeler gerçekleştirilmekte, belirlenen her öncelikli alanda politika tedbirleri-incelenen ülke yetkilileri ile birlikte-belirlenmekte ve izleme değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın içeriği her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilmektedir. Bu kapsamda tek bir bileşende ülkelerin kendi seçtikleri başlıklarda bir program hazırlanabileceği gibi tüm bileşenleri içeren kapsamlı bir program hazırlanması da mümkündür. Ülkelerin program içeriğinin belirlenmesi aşamasında uzmanlarımız ile irtibata geçmeleri, programın etkinliği açısından önem taşımaktadır.

Tecrübe Paylaşım Programları

 • 26-30 Kasım 2018, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara- Aydın
 • 19-23 Aralık 2016, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara-Nevşehir
 • 19-20 Ekim 2015, Kolombiya Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5-9 Ekim 2015, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, İstanbul-Konya
 • 22-23 Mayıs 2014, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Tunus
 • 23-27 Eylül 2013, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara- Çanakkale-Balıkesir
 • 30 Mayıs 2013, Kamerun Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 15 Nisan 2013, Mısır Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 17-20 Aralık 2012, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara
 • 2-4 Ekim 2012, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 24-25 Eylül 2012, Filistin Tecrübe Paylaşım Programı, Filistin
 • 10-14 Ekim 2011, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelere Yönelik Uzman Eğitim Programı, Ankara
 • 25-26 Mayıs 2011, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelere Yönelik Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 2-6 Mayıs 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Reform Programlarının Tasarlanması, Lefkoşa-KKTC
 • 27-28 Ocak 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Kapasite ve Farkındalık Oluşturulması, Girne- KKTC
 • 25-27 Mayıs 2010, Yemen Yatırım Koşullarına İlişkin Değerlendirme Çalışması-Yemen’in Dostları Grubu, Sana- Yemen
 • 6-7 Kasım 2008, Türkiye-Kırgızistan Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5 Kasım 2008, Türkiye-Irak Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara

Büyütmek için tıklayınız.