Yatırım Ortamı Reformları Çalıştayları

Yatırım ortamıyla ilgili son dönemde gerçekleştirilen reform çalışmaları hakkında paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla TOBB'un organizasyonuyla 19-20 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul'da çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.