Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)

11 Aralık 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı' çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)'nun yapısı 2016/1 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile değiştirilmiştir. 

Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan Bakanlar ile TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan YOİKK: 

 • Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,
 • Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,
 • İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek,
 • Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkanlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,
 • kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamak,

amacını taşımaktadır.

04.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile yapısı, çalışma usul ve esasları yenilenen YOİKK'in sekreterya faaliyetleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 


 

Teknik Komiteler

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren;

 • Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim,
 • İstihdam,
 • Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Sektörel Lisanslar,
 • Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri,
 • Vergi ve Teşvikler,
 • Dış Ticaret ve Gümrükler,
 • Fikri,Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE,
 • Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler,
 • Finansmana Erişim,
 • Altyapı

konularında görevli 10 Teknik Komite aracılığıyla yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Söz konusu Teknik Komiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

 


YOİKK Eylem Planları

YOİKK 2007 yılından bu yana çalışmalarını eylem planları aracılığıyla sürdürmektedir. 2017- 2018 döneminde önceki dönemlerden farklı olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmiş ve ilgili Bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla yeni bir eylem planı oluşturulmuştur.

Ülkemizin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcılar açısından cazip bir yatırım yeri haline getirilmesini sağlayacak pek çok mevzuat ve idari düzenleme öngören eylem maddelerini barındıran eylem planı, Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ başkanlığında 9 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklanmıştır.

YOİKK Eylem Planlarına erişmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

Büyütmek için tıklayınız.