Geçmiş YDK Toplantıları

Yatırım Danışma Konseyi VIII. Toplantısı (2013)

31 Ekim 2013 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında gerçekleştirilen VIII. YDK Toplantısına Dünya Bankası, Başkan Sayın Jim Yong KIM ile dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılmışlardır.
Bu yıl gerçekleştirilen toplantıdaki Konsey üyeleri, 10 farklı ülke ve 12 farklı sektörde yer alan ve toplam cirosu 572 Milyar ABD Dolar, toplam istihdamı 1 milyon 375 bin olan çokuluslu şirketlerden oluşmaktadır.

Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.
Katılımcı Profili için tıklayınız.
Toplantı sonunda kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirisi için tıklayınız.
2013 Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu için tıklayınız.

Yatırım Danışma Konseyi VII. Toplantısı (2012)

11 Mayıs 2012 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında gerçekleştirilen VII. YDK Toplantısına IMF Başkanı Sayın Christine LAGARDE, Dünya Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Sri Mulyani INDRAWATI ile dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılmışlardır.

Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.
Katılımcı Profili için tıklayınız.
Toplantı sonunda kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirisi için tıklayınız.
2012 Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu için tıklayınız.

 

Yatırım Danışma Konseyi VI. Toplantısı (2010)

10 Haziran 2010 tarihinde İstanbul'da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin altıncı toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Philippe Le Houerou, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Phillippe Maystadt ile 17 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantı sonucunda gerçekleştirilen basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan Sonuç Bildirisi metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Yatırım Danışma Konseyi V. Toplantısı (2008)

18 Haziran 2008 tarihinde İstanbul'da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin beşinci toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Graeme Wheeler ile 18 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantı sonucunda gerçekleştirilen basın toplantısı aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan Sonuç Bildirisi metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

Yatırım Danışma Konseyi IV. Toplantısı (2007)

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 2004 yılında oluşturulan ve kurulduğu yıldan bu yana her yıl düzenli olarak Başbakan başkanlığında toplanan Türkiye Yatırım Danışma Konseyi, dördüncü toplantısını 11 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Toplantıya uluslararası kuruluşları temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu ile 21 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantıda Konsey üyeleri, Türkiye'de daha iyi bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik olarak daha önceki toplantılarda gündeme getirilen konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirmiş ve güçlü makroekonomik politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmesi gereken öncelikli konulara ilişkin tavsiye kararlarını, toplantı sonunda yayımlanan Sonuç Bildirisi aracılığıyla kamuoyuna duyurmuşlardır.

Söz konusu Sonuç Bildirisi metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı (2006)

29 Haziran 2006 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi'nin üçüncü toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile 18 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantı sonunda açıklanan Sonuç Bildirisi'nde katılımcılar, hükümetin reform programının uygulanmasında kaydettiği başarıları takdirle karşıladıklarını belirtmişlerdir. AB'ye katılım yolunda ilerlerken makroekonomik, politik ve mali piyasalardaki istikrarı koruyacak ve geliştirecek politika ve reformları uygulamada gösterilecek kararlılığın önemini vurgulayan Konsey üyeleri, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında gerekli olan adımların atılması konusundaki kararlığını sürdüreceğine olan inançlarının tam olduğunu vurgulamış ve Türk ekonomisine olan güvenlerinin devam ettiğini belirtmişlerdir.

Toplantı sonucunda kamuoyuna açıklanan 'Sonuç Bildirisi'ne erişmek için tıklayınız.

 

Yatırım Danışma Konseyi II. Toplantısı (2005)

29 Nisan 2005 tarihinde Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin ikinci toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo de Rato, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Shengman Zhang, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile 19 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantıda Konsey Üyeleri, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında sağladığı başarıları takdirle karşılamışlardır. Toplantının sonuç bildirisinde katılımcılar, birinci toplantı sonucunda belirlenen başlıklardaki gelişmelerin takip edileceğini belirtilirken, 'Sosyal Güvenlik' ve 'Kurumsal Yönetim' alanında da tedbirler alınması gerektiğini vurgulamışlardır.

Toplantı sonucunda kamuoyuna açıklanan 'Sonuç Bildirisi'ne erişmek için tıklayınız

 

Yatırım Danışma Konseyi I. Toplantısı (2004)

15 Mart 2004 tarihinde Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin ilk toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Michael Deppler, ile 19 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantıda, Konsey Üyeleri tarafından, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde rekabet gücünü artırabilmesi için öncelikle uygulamaya konması gereken tedbirler sıralanmıştır. Bu tedbirler arasında, idari ve bürokratik engellerin kaldırılması, yatırım yeri temini için imkanların genişletilmesi, KOBİ'lerin güçlendirilmesi, eğitim ve altyapı imkanlarının iyileştirilmesi, yargı hizmetlerine etkinlik kazandırılması, vergi ve yatırım teşvikleri konusunda iyileştirmeler yapılması gibi farklı alanlara ilişkin hususlar yer almıştır. Toplantı sonucunda kamuoyuna açıklanan 'Sonuç Bildirisi'ne erişmek için tıklayınız.