Yatırım Danışma Konseyi

Yatırım Danışma Konseyi (YDK), yatırımların önündeki engellerin azaltılması, Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında hükümet tarafından yapılan çalışmalara uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla Türk Hükümeti ve Dünya Bankası işbirliğiyle ve dünyanın önde gelen çok uluslu şirket yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan bir platformdur.

 

Yatırım Danışma Konseyi, 2004 yılından bu yana düzenli olarak toplanmakta ve her toplantı sonunda tüm YDK üyelerinin imza koydukları sonuç bildirilerini kamuoyuna duyurmaktadır. Bu bildirilerde yer alan YDK tavsiyeleri, YOİKK çalışmalarına girdi sağlayan ve gündem oluşturulmasına katkıda bulunan etkenler arasında en öncelikli konumdadır.

Yatırım Danışma Konseyi sekreterya faaliyetleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yürütülmektedir.