YOİKK Üyeleri

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:

 • Adalet Bakanı,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
 • Hazine ve Maliye Bakanı,
 • Ticaret Bakanı,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı,
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,
 • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı
 • Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı.
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

YOİKK'in sekretarya faaliyetleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.