Toplantılar- 2019

YOİKK Yönlendirme Komitesi;

  • YOİKK kararları ile Teknik Komitelerin çalışmalarına ivme kazandırmak,
  • Yapılacak olan çalışmaları takip ve koordine etmek ve
  • Teknik Komitelerin gündeminde yer alan konulara ilişkin önceliklerin belirlenmesini sağlamak

amacıyla 2005 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ardından YOİKK Yapısına ilişkin gerçekleştirilen değişiklikle birlikte 2019 yılında güncel haline kavuşmuştur.  

Yönlendirme Komitesi, faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığında yürütmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen YOİKK Yönlendirme Komitesi toplantı tarihleri aşağıda yer almaktadır: 

  • 27 Aralık 2019
  • 19 Eylül 2019
  • 17 Haziran 2019
  • 16 Mayıs 2019