YOİKK Yönlendirme Komitesi

YOİKK Yönlendirme Komitesi;

  • YOİKK kararları ile Teknik Komitelerin çalışmalarına ivme kazandırmak,
  • Yapılacak olan çalışmaları takip ve koordine etmek ve
  • Teknik Komitelerin gündeminde yer alan konulara ilişkin önceliklerin belirlenmesini sağlamak

amacıyla 2005 yılının Mayıs ayında kurulmuştur.

Büyütmek için tıklayınız.