Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri

2018 yılında Türkiye’de doğrudan yatırımlar 2017 yılına kıyasla %14 gibi azımsanamayacak bir oranda artarak 13 milyar 163 milyon dolara ulaşmıştır.

2018 yılı global ölçekte doğrudan yatırımlar açısından oldukça çalkantılı bir yıl olmuştur, özellikle ABD’nin doğrudan yatırımlara yönelik uygulamış olduğu korumacı politikalar, ABD’li yatırımcıların diğer ülkelerde gerçekleştirdiği yurtdışı doğrudan yatırım işlemlerini büyük ölçüde düşürmüştür. Bu da gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş tüm ülke ekonomilerini sermaye akımı açısından olumsuz yönde etkilemiştir.

Benzer şekilde Avrupa’da Brexit sürecinin uluslararası doğrudan yatırım çerçevesine ilişkin belirsizliklere yol açması da bölgesel gerginlikler ile birlikte yatırım iştahı için bir diğer risk unsurunu meydana getirmiştir.

Global ölçekte yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonucunda, 2018 yılında küresel ölçekte doğrudan yatırımların 2017 yılına göre %19 oranında düşmesi beklenmektedir.

Tüm bu zorlayıcı küresel iklime rağmen 2018 yılında Türkiye’de doğrudan yatırımlar 2017 yılına kıyasla %14 oranında artmıştır.

Bu performans, bir yandan küresel gelişmeler ışığında 2018 yılı için ülkemizin pozitif ayrıştığına işaret ederken, diğer yandan 2002’den bu yana ülkemizin ortalama doğrudan yatırım tutarı olan 12,3 milyar dolar seviyesinin de üzerinde bulunmaktadır.

Konjonktürün tersine ülkemizin doğrudan yabancı yatırım verilerinde kaydedilen bu artış, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güvenli bir liman olma özelliğini sürdürdüğünün de önemli bir göstergesidir.

Daha detaylı veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanmakta olan Uluslararası Doğrudan Yatırım Bültenlerinde yer almaktadır. Söz konusu bültenlere erişmek için tıklayınız.

Büyütmek için tıklayınız.