YOİKK Yönlendirme Komitesi

YOİKK kapsamında yapılan çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla, Mayıs 2005 tarihinde, yatırım ve yatırımcılarla doğrudan ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin daimi üye olduğu bir 'Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. Yönlendirme Komitesi'nin yapısı, 2016/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile güçlendirilerek yatırımlarla ilgili kurumların Müsteşarları yapıya dahil edilmiştir. 

Yönlendirme Komitesi, prensip olarak, toplantılarını en az iki ayda bir gerçekleştirir. Komite toplantılarında teknik komiteler tarafından yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve takibi yürütülerek çalışmalara ivme kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Yönlendirme Komitesi Başkanı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı'dır. Başkan gerekli gördüğü durumlarda, Komite üyeleri arasında yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılara davet edebilir.

Komitenin sekretarya hizmetleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği içerisinde yürütülür.

Büyütmek için tıklayınız.