Yatırımların Önündeki İdari Engeller FIAS Projesi

Ülkemizde yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, mevzuat ve uygulamada gerekli değişikliklerin yapılarak, yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılar için elverişli duruma getirilmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığı'nın isteği üzerine Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu'nun bir ortak kuruluşu olan FIAS (Foreign Investment Advisory Service), Ağustos 2000 tarihi itibarıyla bir çalışma başlatmıştır.

Hazine Müsteşarlığı'nın aktif katılımı ile yürütülen projenin sonuç raporu 'Türkiye Yatırımların Önündeki İdari Engeller Raporu' Haziran 2001'de yayımlanmıştır.

'Türkiye Yatırımların Önündeki İdari Engeller Raporu' için tıklayınız .

Büyütmek için tıklayınız.