Raporlar

 

Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporları

Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında yürütülen çalışmalara uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirket yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan bir platform niteliğindeki Yatırım Danışma Konseyi tavsiye kararlarına ilişkin gelişmelerin yer aldığı İlerleme Raporları, yatırım ortamı konusunda görev ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların katkılarıyla her yıl düzenli olarak hazırlanmaktadır.

 • 2016 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2013 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2012 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2009 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2008 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2007 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2006 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2005 Yatırım Danışma Konseyi Raporuna erişmek için tıklayınız.

 

 


 


Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporları


Uluslararası doğrudan yatırımlar alanında yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alan 'Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu', Türkiye'de uluslararası yatırımlar alanında bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu'nun:

 • 2017 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2016 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2015 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2014 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2013 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2012 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2011 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız .
 • 2010 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2009 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2008 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2007 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.
 • 2006 yılı Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporuna erişmek için tıklayınız.

 

 

 

 


Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Raporu (ICA)

Türkiye'de yatırım yapmanın ve işletmelerin verimli çalışmasının önündeki engellerin tespit edilmesi ve bu engellerin kaldırılmasına yönelik olarak çeşitli politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, YOİKK ile Dünya Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır.

Dünya Bankasının daha önce 111 ülkede benzerlerini gerçekleştirdiği rapor, 1152 firmaya uygulanan İşletme Anketlerinden elde edilen verilere dayanmaktadır.

Rapor aşağıda sıralanan 5 temel bölümden oluşmaktadır:

 • Türk İş Sektörünün Karşılaştığı Zorluklar
 • Türkiye'de Yatırım Ortamının Gelişimi
 • KOBİ'lerin Büyümesinin Teşvik Edilmesi
 • Bilgi Akışlarının Artırılması
 • Daha İyi Düzenleme için Düzenleyici Kapasitenin Geliştirilmesi

Raporun bulgularında Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesini teşvik etmek için;

 • KOBİlerin büyümesinin önündeki özellikle finansal engellerin kaldırılması
 • KOBİlerin bilgiye erişme ve adapte etme kapasitelerinin güçlendirilmesi
 • Hükümetin düzenleyici kapasitesini güçlendirmeye yönelik reformlara devam edilmesi

önerilerine yer verilmektedir.

Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Raporu 28 Mayıs 2010 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştır. Raporun Türkçe ve İngilizce versiyonlarına erişmek için lütfen ilgili başlıklara tıklayınız.

 
AB Eşleştirme Projesi Raporu

2003 AB-Türkiye Mali İşbirliği Programı kapsamında Hazine Müsteşarlığı ile Alman Ekonomi Bakanlığı arasında yürütülen ve ülkemizde doğrudan yabancı yatırımların arttırılmasına yönelik promosyon faaliyetlerine etkinlik kazandırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi amacını taşıyan "Türkiye'deki Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru; YOİKK Reform Programının Değerlendirilmesi" isimli, AB tarafından finanse edilen Eşleştirme Projesi, 21 Eylül 2006 tarihinde İstanbul'da, 19 Eylül 2006 tarihinde Ankara'da yapılan iki seminer ile tamamlanmıştır.

28 Haziran 2005 tarihinde yapılan bir açılış toplantısıyla faaliyetlere başlanılmış olan Projede, geçen süre içerisinde, proje kapsamında yer alan 16 ayrı bileşende,ilgili kamu kesimi ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çeşitli çalışma grupları, çalıştay ve seminerler düzenlenerek, alınan görüşler ve elde edilen tecrübeler çerçevesinde Avrupa Birliği uzmanları tarafından bir "Genel Değerlendirme Raporu" hazırlanmıştır.

 

 • Genel Değerlendirme Raporu'nun İngilizce metni için tıklayınız
 • Genel Değerlendirme Raporu'nun Türkçe metni için tıklayınız

 

 


 

FIAS Raporu

Ülkemizde yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, mevzuat ve uygulamada gerekli değişikliklerin yapılarak, yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılar için elverişli duruma getirilmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığı'nın isteği üzerine Dünya Bankasının ve Uluslararası Finans Kurumunun bir ortak kuruluşu olan FIAS (Foreign Investment Advisory Service), Ağustos 2000 tarihi itibarıyla bir çalışma başlatmıştır.

Hazine Müsteşarlığı'nın aktif katılımı ile yürütülen projenin sonuç raporu 'Türkiye Yatırımların Önündeki İdari Engeller Raporu' Haziran 2001'de yayımlanmıştır.

Türkiye Yatırımların Önündeki İdari Engeller Raporu için tıklayınız.

 

 

 

Büyütmek için tıklayınız.