Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan reform çalışmalarına uluslararası bir bakış açısının kazandırılması ve Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi amacıyla 2004 yılında oluşturulan Yatırım Danışma Konseyi (YDK), Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Yatırım Bankası temsilcileri ve dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bugüne kadar 8 (sekiz) toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantılarda çokuluslu firma yöneticileri Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla izlenmesi gereken politikalarla ilgili tavsiyelerini Hükümetle paylaşmakta ve bu tavsiyeler toplantı sonunda sonuç bildirisi olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Sonuç bildirilerinde yer alan tavsiyeler, YOİKK platformunda ve ilgili kurumlarımızda öncelikli olarak ele alınmakta ve bu kapsamda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik gelişmeler yıllık YDK İlerleme Raporlarıyla takip edilmektedir.

2016 Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporlarına erişmek için tıklayınız