IV. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 2004 yılında oluşturulan ve kurulduğu yıldan bu yana her yıl düzenli olarak Başbakan başkanlığında toplanan Türkiye Yatırım Danışma Konseyi, dördüncü toplantısını 11 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Toplantıya uluslararası kuruluşları temsilen:

  • Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky,
  • Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu

ile 21 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantıda Konsey üyeleri, Türkiye'de daha iyi bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik olarak daha önceki toplantılarda gündeme getirilen konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığını görmekten duydukları memnuniyeti dile getirmiş ve güçlü makroekonomik politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmesi gereken öncelikli konulara ilişkin tavsiye kararlarını, toplantı sonunda yayımlanan Sonuç Bildirisi aracılığıyla kamuoyuna duyurmuşlardır.

Söz konusu Sonuç Bildirisi metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.