III. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

29 Haziran 2006 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi'nin üçüncü toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen:

  • Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Anne Krueger,
  • Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu,
  • Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt

ile 18 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantı sonunda açıklanan Sonuç Bildirisi'nde katılımcılar, hükümetin reform programının uygulanmasında kaydettiği başarıları takdirle karşıladıklarını belirtmişlerdir. AB'ye katılım yolunda ilerlerken makroekonomik, politik ve mali piyasalardaki istikrarı koruyacak ve geliştirecek politika ve reformları uygulamada gösterilecek kararlılığın önemini vurgulayan Konsey üyeleri, hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında gerekli olan adımların atılması konusundaki kararlığını sürdüreceğine olan inançlarının tam olduğunu vurgulamış ve Türk ekonomisine olan güvenlerinin devam ettiğini belirtmişlerdir.

Toplantı sonucunda kamuoyuna açıklanan 'Sonuç Bildirisi'ne erişmek için tıklayınız.