I. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı

15 Mart 2004 tarihinde Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi'nin ilk toplantısına uluslararası kuruluşları temsilen:

  • Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn,
  • Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Michael Deppler,

ile 19 çok uluslu şirketin üst düzey yöneticileri ve Türk özel sektörü temsilcisi kuruluşların başkanları katılmıştır. (Toplantı katılımcı listesi için tıklayınız.)

Toplantıda, Konsey Üyeleri tarafından, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde rekabet gücünü artırabilmesi için öncelikle uygulamaya konması gereken tedbirler sıralanmıştır. Bu tedbirler arasında, idari ve bürokratik engellerin kaldırılması, yatırım yeri temini için imkanların genişletilmesi, KOBİ'lerin güçlendirilmesi, eğitim ve altyapı imkanlarının iyileştirilmesi, yargı hizmetlerine etkinlik kazandırılması, vergi ve yatırım teşvikleri konusunda iyileştirmeler yapılması gibi farklı alanlara ilişkin hususlar yer almıştır.

Toplantı sonucunda kamuoyuna açıklanan 'Sonuç Bildirisi'ne erişmek için tıklayınız.