Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)

11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı' çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)'nun yapısı 2016/1 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile değiştirilmiştir. 

Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan Bakanlar ile TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan YOİKK: 

 • Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,
 • Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,
 • İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek,
 • Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkanlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,
 • kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamak,

amacını taşımaktadır.

04.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile yapısı, çalışma usul ve esasları yenilenen YOİKK'in sekreterya faaliyetleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

 


 

Teknik Komiteler

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren;

 • Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim,
 • İstihdam,
 • Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Sektörel Lisanslar,
 • Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri,
 • Vergi ve Teşvikler,
 • Dış Ticaret ve Gümrükler,
 • Fikri,Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE,
 • Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler,
 • Finansmana Erişim,
 • Altyapı

konularında görevli 10 Teknik Komite aracılığıyla yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Söz konusu Teknik Komiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

 


YOİKK Eylem Planları

YOİKK 2007 yılından bu yana çalışmalarını eylem planları aracılığıyla sürdürmektedir. 2017- 2018 döneminde önceki dönemlerden farklı olarak uluslararası kuruluşların çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmiş ve ilgili Bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla yeni bir eylem planı oluşturulmuştur.

Ülkemizin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcılar açısından cazip bir yatırım yeri haline getirilmesini sağlayacak pek çok mevzuat ve idari düzenleme öngören eylem maddelerini barındıran eylem planı, Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ başkanlığında 9 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen YOİKK toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklanmıştır.

YOİKK Eylem Planlarına erişmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

Büyütmek için tıklayınız.

 

 

Toplam 45942 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 16.02.2018