Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
YOİKK-Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
16.01.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile YOİKK'in yapısı değişmiştir. Söz konusu Prensip Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 
 1-) Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimi mümkün müdür?

Yabancıların, statülerine bağlı olarak, gayrimenkul edinmesine ilişkin, Türkiye? de üç farklı rejim bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Yabancı gerçek kişiler tarafından gayrimenkul edinilmesi.
 2. Yabancı şirketler (başka ülkelerde kurulmuş olan şirketler) tarafından gayrimenkul edinilmesi.
 3. Yabancı sermayeli şirketleri (Türkiye?de kurulmuş) tarafından gayrimenkul edinilmesi.

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 2-) Türkiye'de yatırım için tahsis edilen özel bölgeler var mıdır?

Türkiye?de yatırımlar için özel olarak tahsis edilen bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgeler arasında yer alan organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgelerine ilişkin yasal düzenlemeler ve mevcut yatırım yeri alternatifleri hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşılabilir.

 

 3-) Tapu kaydı için izlenmesi gereken prosedür nedir? Tapu kaydının süresi ve maliyeti ne kadardır?

Tapu kaydı sürecinde izlenmesi gereken prosedüre yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İlgili Kuruluş

Tapu Müdürlüğü

Süre (gün)

1-6 gün

Maliyet

209 YTL+ alıcıdan %1,5 ve satıcıdan %1,5 ödenen harçlar olmak üzere toplam taşınmazın %3 değeri (beyan edilen değer veya vergi değerinden hangisi yüksekse)

İstenen Belgeler

 • Başvuru formu,
 • İmza sirküleri,
 • Noter onaylı nüfuz cüzdanı suretleri (yabancılar için pasaport),
 • İmza yetkisine ilişkin yönetim kurulu kararı,
 • Gayrimenkule tasarruf belgeleri veya özel vekaletnameler,
 • Fotoğraf (2?şer adet),
 • Zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Şirketlerin vergi levhaları,
 • Banka dekontu,
 • Tapu kaydı fotokopisi veya tapu kaydına ilişkin bilgi.

Açıklamalar

Taraflar (alıcı ve satıcı şirketler) noterde imza sirküleri çıkarırlar. İmza sirküleri çıkarırken tarafların noter onaylı nüfuz cüzdanı suretleri ve imza yetkisine ilişkin şirket yönetim kurulu kararı (ticaret siciline kaydedilmiş olmalı) gereklidir.

Şirket adına hareket edecek taraflar, gayrımenkul üzerinde şirket adına tasarrufta bulanabileceklerine ilişkin ticaret sicili memurluğundan gayrımenkule tasarruf belgesi veya noter onaylı bir özel vekaletname çıkarır.

05/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Kararnamede sayılan bazı istisnalar dışında, binalar için zorunlu deprem sigortası yapılmış olmalıdır. Bu çerçevede, devri yapılacak gayrımenkul adına poliçe düzenlenmemişse, poliçe düzenlenmeli, mevcut bir poliçe varsa poliçede değişiklik yapılarak devralacak olan kişinin ismi yazılmalıdır. Poliçe bedeli, binanın alanı ve bulunduğu yere göre değişiklik arz etmektedir. Bahsi geçen Kararnamenin 2. maddesinde, zorunlu deprem sigortasının kapsamı olarak ?634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler? öngörülmüş olup, kapsamda yer alan işyeri ve işyerine bağlı arazi zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır.

Yukarıda sayılan işlemler tamamlanınca, gerekli belgelerle birlikte taraflar ilgili tapu dairesine başvurarak başvuru formunu doldururlar. Tapu dairesi görevlileri tapu harcını ve kayıt ücretini hesaplayarak, hesaplanan tutarın bankaya yatırılmasını ister ve kaydın yapılarak işlemlerin sonuçlanması için taraflara randevu verir. Taraflar hesaplanan tutarı, tapu müdürlüğü hesabına yatırarak banka dekontu ile randevu verilen günde tapu müdürlüğüne giderek tapu kaydı işlemi yapılır.

Toplam 2406 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 19.11.2012