Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
İflas ertelemenin kaldırılması tasarısı TBMMde
İflas ertelemenin kaldırılarak, konkordatonun yeniden yapılandırılarak 23 ayda çözüme ulaşılmasını düzenleyen kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, konkordato sistemi yeniden düzenlendi.Kaynak: Dünya Gazetesi
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkça Sorulan Sorular

 
 
 1-) Yatırımcıların ihracatta yaralanabilecekleri devlet yardımları enstrümanları nelerdir?
 • Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi
 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
 • Tasarım Desteği
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Devlet Yardımları 
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 2-) İhracatta teslim şekilleri nelerdir?
 • Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)
 • Taşıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA)
 • Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS)
 • Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB)
 • Mal Bedeli veya Navlun / Cost and Freight ( CFR)
 • Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance and Freight (CIF)
 • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)
 • Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid To (CIP)
 • Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (DAF)
 • Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (DES)
 • Rıhtımda Teslim ( Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak ) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ)
 • Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (DDU)
 • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (DDP)
 3-) Gümrüklerde uygulanan Elektronik Veri Değişimi Sisteminin faydaları nelerdir?

Bir malın siparişinden başlayarak sevkiyatına kadar geçen süreçte yer alan banka ve gümrük işlemleri gibi tüm işlemlerde Elektronik Veri Değişim Sisteminin (EDI) kullanımı mümkündür. Gümrük işlemlerini yapmaya yetkili müşavirleri veya ithalatçı/ihracatçı firma temsilcilerinin beyan bilgilerinin gümrük idaresine belirli bir formatta aktarılmasını sağlayan EDI sayesinde, gümrüklerdeki işlemler basitleşmiş, gümrük beyannamelerinin kontrolü kolaylaşmış ve fiziki kontrol düzeyi azaltılmıştır.

 

 4-) İhracatın finansmanında Türk Eximbank'ın rolü nedir?

Türkiye'nin tek Resmi Destekli İhracat Finansman Kuruluşu olan Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi/gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. 

2013 yılında kısa vadeli kredi programlarından Türkiye ihracatı içerisinde ağırlıklı paya sahip 4.330 firma yararlanmıştır. 2013 yılında Türk Eximbank’ın kullandırdığı kısa vadeli TL ve döviz kredilerinin tutarı 35.818 milyon TL (18,7 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredilerin %22’si TL kredilerden, %78’i döviz kredilerinden oluşmuştur.

Orta ve Uzun vadeli yurt içi kredi kredi kullanımları kapsamında 968,8 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılmıştır. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kapsamındaki yurt içi kredi programları kapsamında 2013 yılında 154,6 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılmıştır.

Türk Eximbank, Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ile ticari ve politik risk taşıyan pazarlarda güvence altında iş yapabilmelerine yönelik destek sağlamaktadır. Ülke Kredi/Garanti Programları kapsamında 2013 yılında 2 milyon Avro (2,6 milyon ABD Doları) tutarında kredi kullandırılmış ve 17,1 milyon ABD Doları ile 3,1 milyon Avronun toplamı kadar tahsilat yapılmıştır. Böylece, bugüne kadar ülke kredileri kapsamında gerçekleşen tahsilat 2,7 milyar ABD Dolarıdır.

Toplam 3997 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 11.11.2014