Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
YOİKK-Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
16.01.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile YOİKK'in yapısı değişmiştir. Söz konusu Prensip Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

 
 
 1-) Yatırımcıların ihracatta yaralanabilecekleri devlet yardımları enstrümanları nelerdir?
 • Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi
 • Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
 • Tasarım Desteği
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Devlet Yardımları 
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 2-) İhracatta teslim şekilleri nelerdir?
 • Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (EXW)
 • Taşıyıcıya Teslim / Free CARRIER (FCA)
 • Gemi Doğrultusunda Teslim / Free Alongside Ship (FAS)
 • Gemi Bordasında Teslim / Free on Board (FOB)
 • Mal Bedeli veya Navlun / Cost and Freight ( CFR)
 • Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance and Freight (CIF)
 • Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To (CPT)
 • Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid To (CIP)
 • Sınırda Teslim / Delivered At Frontier (DAF)
 • Gemide Teslim / Delivered Ex Ship (DES)
 • Rıhtımda Teslim ( Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak ) / Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ)
 • Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid (DDU)
 • Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid (DDP)
 3-) Gümrüklerde uygulanan Elektronik Veri Değişimi Sisteminin faydaları nelerdir?

Bir malın siparişinden başlayarak sevkiyatına kadar geçen süreçte yer alan banka ve gümrük işlemleri gibi tüm işlemlerde Elektronik Veri Değişim Sisteminin (EDI) kullanımı mümkündür. Gümrük işlemlerini yapmaya yetkili müşavirleri veya ithalatçı/ihracatçı firma temsilcilerinin beyan bilgilerinin gümrük idaresine belirli bir formatta aktarılmasını sağlayan EDI sayesinde, gümrüklerdeki işlemler basitleşmiş, gümrük beyannamelerinin kontrolü kolaylaşmış ve fiziki kontrol düzeyi azaltılmıştır.

 

 4-) İhracatın finansmanında Türk Eximbank'ın rolü nedir?

Türkiye'nin tek Resmi Destekli İhracat Finansman Kuruluşu olan Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi/gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. 

2013 yılında kısa vadeli kredi programlarından Türkiye ihracatı içerisinde ağırlıklı paya sahip 4.330 firma yararlanmıştır. 2013 yılında Türk Eximbank’ın kullandırdığı kısa vadeli TL ve döviz kredilerinin tutarı 35.818 milyon TL (18,7 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredilerin %22’si TL kredilerden, %78’i döviz kredilerinden oluşmuştur.

Orta ve Uzun vadeli yurt içi kredi kredi kullanımları kapsamında 968,8 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılmıştır. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kapsamındaki yurt içi kredi programları kapsamında 2013 yılında 154,6 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılmıştır.

Türk Eximbank, Türk ihracatçı ve müteahhitlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması ile ticari ve politik risk taşıyan pazarlarda güvence altında iş yapabilmelerine yönelik destek sağlamaktadır. Ülke Kredi/Garanti Programları kapsamında 2013 yılında 2 milyon Avro (2,6 milyon ABD Doları) tutarında kredi kullandırılmış ve 17,1 milyon ABD Doları ile 3,1 milyon Avronun toplamı kadar tahsilat yapılmıştır. Böylece, bugüne kadar ülke kredileri kapsamında gerçekleşen tahsilat 2,7 milyar ABD Dolarıdır.

Toplam 3156 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 11.11.2014