Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

 
 1-) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in tanımı nedir?

2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yasalaşan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'te belirlendiği üzere;

 • Yıllık çalışan sayısı < 250 ve
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu < 25 milyon YTL  

  olan işletmeler KOBİ tanımı içerisinde değerlendirilirler

Ayrıca söz konusu yönetmelikte KOBİ'ler; mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 alt sınıfa ayrılmışlardır. Buna göre;

 • Mikro işletme:
  • Yıllık çalışan sayısı<10  ve,
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu < 1 milyon YTL
 • Küçük işletme:
  • 10<50  ve,< DIV>
  • 1 milyon YTL< Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu <5 milyon YTL
 • Orta büyüklükteki işletme:
  • 50< DIV sayısı<250 >
  • 5 milyon YTL< 25 milyon YTL<>

KOBİ tanımına ilişkin yönetmeliğin tam metnine erişmek için lütfen tıklayınız.

 2-) Türkiye'de KOBİ'lere destek sağlayan kuruluşlar nelerdir?

Türkiye'deki işletmelerin %99.8'ini KOBİ'lerin oluşturması nedeniyle KOBİ'lere yönelik uygulanan politikalar oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ'lere yönelik çeşitli destek unsurları verilmektedir. Bu destek unsurları hakkında ayrıntılı ilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

 3-) KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması kapsamında Türkiye'de yürütülen çalışmalar nelerdir?


KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları kapsamında önemli bir yere sahiptir. Bu hususun önemi çeşitli uluslararası kuruluşların raporlarında da zaman zaman dile getirilmektedir. Bu konuda son dönemlerde Türkiye'de girişim sermayesi yatırım ortaklığı sistemi ile kredi kefalet sisteminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. ( Söz konusu sistemler hakkında ayrıntılı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız).

Ayrıca, söz konusu sistemlerin geliştirilmesine yönelik hususlar YOİKK KOBİ Teknik Komitesi 2008 yılı Eylem Planı'nda da gündeme alınmış olup, bu husustaki çalışmalar ilgili kurumların katkıları ile sürdürülmektedir.

Toplam 1998 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.11.2012