Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
 1-) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in tanımı nedir?

2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yasalaşan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'te belirlendiği üzere;

 • Yıllık çalışan sayısı < 250 ve
 • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu < 25 milyon YTL  

  olan işletmeler KOBİ tanımı içerisinde değerlendirilirler

Ayrıca söz konusu yönetmelikte KOBİ'ler; mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 alt sınıfa ayrılmışlardır. Buna göre;

 • Mikro işletme:
  • Yıllık çalışan sayısı<10  ve,
  • Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu < 1 milyon YTL
 • Küçük işletme:
  • 10<50  ve,< DIV>
  • 1 milyon YTL< Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu <5 milyon YTL
 • Orta büyüklükteki işletme:
  • 50< DIV sayısı<250 >
  • 5 milyon YTL< 25 milyon YTL<>

KOBİ tanımına ilişkin yönetmeliğin tam metnine erişmek için lütfen tıklayınız.

 2-) Türkiye'de KOBİ'lere destek sağlayan kuruluşlar nelerdir?

Türkiye'deki işletmelerin %99.8'ini KOBİ'lerin oluşturması nedeniyle KOBİ'lere yönelik uygulanan politikalar oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ'lere yönelik çeşitli destek unsurları verilmektedir. Bu destek unsurları hakkında ayrıntılı ilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

 3-) KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması kapsamında Türkiye'de yürütülen çalışmalar nelerdir?


KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları kapsamında önemli bir yere sahiptir. Bu hususun önemi çeşitli uluslararası kuruluşların raporlarında da zaman zaman dile getirilmektedir. Bu konuda son dönemlerde Türkiye'de girişim sermayesi yatırım ortaklığı sistemi ile kredi kefalet sisteminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. ( Söz konusu sistemler hakkında ayrıntılı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız).

Ayrıca, söz konusu sistemlerin geliştirilmesine yönelik hususlar YOİKK KOBİ Teknik Komitesi 2008 yılı Eylem Planı'nda da gündeme alınmış olup, bu husustaki çalışmalar ilgili kurumların katkıları ile sürdürülmektedir.

Toplam 3408 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.11.2012