Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tecrübe Paylaşım Programı: Yatırım Ortamı Reformları

Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları, her ülkenin kendi koşullarına uygun yapıların tasarlanmasıyla başlayan ve reform programlarının uygulanması aşamasında etkili tedbirlerin hayata geçirilebilmesine yönelik kararlılık gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Ülkelerin uygulayacakları çalışmalarda doğru adımların doğru zamanda atılması, uygun yapıların tasarlanması ve gerekli kapasitenin oluşturulmasında mevcut tecrübelerden faydalanılması, sürecin etkin işlemesine katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında yaklaşık 10 yıl içerisinde elde ettiği kurumsal bilgi birikimini talep eden ülkelerle paylaşmak amacıyla 2008 yılında, “Tecrübe Paylaşım Programı”nı başlatmıştır. Tecrübe Paylaşım Programı’nda, yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında Türkiye’de bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin, alanında uzman kişilerce, talep eden ülkeler ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan Tecrübe Paylaşım Programı, her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir. Programda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik Türkiye tecrübesinin, dünyadaki güncel gelişmeler ile birlikte talep eden ülkelerle paylaşılması yoluyla kapasite ve farkındalık oluşturulması hedeflenirken; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik etkili ve verimli kurumsal yapıların oluşturulması ve bu yapıların işleyişinin sürekli geliştirilmesine yönelik olarak da işbirliği imkanı sunulmaktadır.

Tecrübe Paylaşım Programı 3 temel bileşende tasarlanmıştır. Her temel bileşende programdan faydalanacak ülkelerin talepleri doğrultusunda farklı kapsamlarda uygulamalara yer verilmiştir.

Programın birinci bileşeninde;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik global trendlerin ve Türkiye’nin bu alanda elde ettiği tecrübenin talep eden ülkeler ile paylaşılmasıyla, söz konusu ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına yönelik genel bir farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Birinci bileşen kapsamında;

 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarının ekonomideki ve uluslararası doğrudan yatırım akımlarındaki rolü,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında lider konumundaki ülkelerin başarı kriterleri ve bu alandaki güncel trendler,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform programlarının uygulanması için gerekli yapısal oluşumlar ve teknik kapasite,
 • Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi alanındaki tecrübesi ve Türkiye’ye başarı getiren temel unsurlar

gibi alanlarda ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

Programın ikinci bileşeni kapsamında;

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara yeni başlayan veya bu alandaki mevcut yapılarını geliştirmek isteyen ülkelerde, gerekli reform programlarının tasarlanması aşamasında yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda talep eden ülkedeki mevcut yapının incelenmesinin ardından, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda rol alması gereken kurum ve kuruluşlar tespit edilerek, ülkenin kendi şartlarına en uygun yapının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın üçüncü bileşeninde ise;

Kamuoyunda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik farkındalığın oluşturulması ve gerekli kapasitenin geliştirilmesinin ardından, ilgili ülkelerin öncelikli çalışma alanlarının tespit edilmesine yönelik incelemeler gerçekleştirilmekte, belirlenen her öncelikli alanda politika tedbirleri-incelenen ülke yetkilileri ile birlikte-belirlenmekte ve izleme değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Programın içeriği her ülkenin kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenebilmektedir. Bu kapsamda tek bir bileşende ülkelerin kendi seçtikleri başlıklarda bir program hazırlanabileceği gibi tüm bileşenleri içeren kapsamlı bir program hazırlanması da mümkündür. Ülkelerin program içeriğinin belirlenmesi aşamasında uzmanlarımız ile irtibata geçmeleri, programın etkinliği açısından önem taşımaktadır.

Tecrübeler

 • 19-23 Aralık 2016, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara-Nevşehir (24 ülkeden katılımcılar)
 • 19-20 Ekim 2015, Kolombiya Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5-9 Ekim 2015, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, İstanbul-Konya
 • 22-23 Mayıs 2014, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Tunus
 • 23-27 Eylül 2013, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara- Çanakkale-Balıkesir
 • 30 Mayıs 2013, Kamerun Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 15 Nisan 2013, Mısır Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 17-20 Aralık 2012, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülke Uzmanlarına Yönelik Kapasite Oluşturulması Programı, Ankara
 • 2-4 Ekim 2012, Tunus Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 24-25 Eylül 2012, Filistin Tecrübe Paylaşım Programı, Filistin
 • 10-14 Ekim 2011, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelere Yönelik Uzman Eğitim Programı, Ankara
 • 25-26 Mayıs 2011, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelere Yönelik Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 2-6 Mayıs 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Reform Programlarının Tasarlanması, Lefkoşa-KKTC
 • 27-28 Ocak 2011, Türkiye-KKTC Tecrübe Paylaşım Programı, Kapasite ve Farkındalık Oluşturulması, Girne- KKTC
 • 25-27 Mayıs 2010, Yemen Yatırım Koşullarına İlişkin Değerlendirme Çalışması-Yemen’in Dostları Grubu, Sana- Yemen
 • 6-7 Kasım 2008, Türkiye-Kırgızistan Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara
 • 5 Kasım 2008, Türkiye-Irak Tecrübe Paylaşım Programı, Ankara

Büyütmek için tıklayınız.

 

Toplam 6023 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 16.02.2018