Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçiş Hakkı

İlgili Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Haberleşme Genel Müdürlüğü)

İlgili Mevzuat: 
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2012 Sayısı: 28510)

Geçiş Hakkına İlişkin Özet Bilgi

“Geçiş Hakkı”; elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke ve altyapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlarla kamu ve özel mülkiyet alanlarının altından, üstünden ve üzerinden geçmeleri için işletmecilere tanınan haklar olarak tanımlanmaktadır.

Geçiş hakkına ilişkin iş ve işlemler 01.11.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Bakanlığımızca (Haberleşme Genel Müdürlüğü) yürütülmektedir.

Bu çerçevede Bakanlığımızca hazırlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” 27.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Geçiş Hakkına İlişkin Süreçler

Yönetmelik çerçevesinde geçiş hakkı süreçleri aşağıdaki gibidir:
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yetkilendirilmiş bir işletmeci, elektronik haberleşme altyapısına ilişkin kablo, boru, göz vb. tesis etmek istediğinde, önce altyapı tesis edilmek istenen güzergahın geçtiği alanda başka bir işletmeciye ait altyapı olup olmadığını araştırmakta (BTK’nın altyapı sorgulama ekranından), mevcut bir altyapı var ise tesis paylaşımı için BTK’nın tesis paylaşımına ilişkin mevzuatı doğrultusunda altyapı sahibi işletmeciye başvurmakta ve tesis paylaşımı süreci işletilmektedir. İşletmeci; altyapı tesis etmek istediği güzergahta tesis paylaşımının mümkün olmadığını belgelendirmek şartıyla Bakanlığa (Haberleşme Genel Müdürlüğüne) başvuru yapmaktadır. Başvuru Bakanlığın strateji ve politikaları dikkate alınarak değerlendirilmekte ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. İşletmeci Bakanlığımızdan kullanım onayı aldıktan sonra, kazı izni için Geçiş Hakkı Sağlayıcısına (Belediye vb.) başvuru yapmaktadır. Kazı iznini alan işletmeci kazı işlemlerine başlamaktadır.

 

Toplam 1253 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 06.03.2015