Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İltisak Hattı

Tanım

İltisak hattı; depo, fabrika, Organize Sanayi Bölgeleri, büyük sanayi kuruluşları, liman ve iskele gibi yüksek hacimli yük taşıma potansiyeli olan merkezlerin ana demiryolu ağına bağlantısını sağlamak için söz konusu merkezlere çekilen demiryolu bağlantı hatlarıdır.

Demiryolu ile kapıdan kapıya yük taşımacılığının yapılmasını amaçlayan iltisak hatları sayesinde ara maliyetler ortadan kaldırılmakta ve demiryolu ile taşıma maliyetleri düşürülebilmektedir.

TCDD bu kapsamda her yıl ortalama 6 adet iltisak hattının inşasını tamamlayarak hizmete vermektedir.

İltisak Hattı yapım yöntemleri TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

TCDD, aşağıda belirtilen modellerden herhangi birisi ile iltisak hattı projelerini hayata geçirmektedir.

 1. Arazi istimlak, üstyapı, altyapı, sanat yapıları, tesis ve teçhizat vb. maliyetlerin TCDD tarafından karşılanması ile yapılan iltisak hatları, (Bu durumda iltisak hattının mülkiyeti TCDD’ye ait olmaktadır. Örnek; Organize Sanayi Bölgeleri)
 2. Arazi istimlak, üstyapı, altyapı, sanat yapıları, tesis ve teçhizat vb. maliyetinin tamamının Firma tarafından karşılanması ile yapılan iltisak hatları, (Bu durumda iltisak hattının mülkiyeti Firmaya ait olmaktadır.)
 3. Arazi istimlak, altyapı, sanat yapıları, tesis ve teçhizat maliyetinin Firma tarafından, üstyapı maliyetinin TCDD tarafından karşılanması ile yapılan iltisak hatları, (Bu durumda iltisak hattının mülkiyeti TCDD ve Firma ortaklığında olmaktadır.)
 4. Hattın fizibıl olması, taşıma taahhüdü ve teminatının verilmesi koşuluyla arazi istimlak, üstyapı, altyapı, sanat yapıları, tesis, teçhizat vb. maliyetlerin TCDD tarafından karşılanması ile yapılan iltisak hatları, (Bu durumda iltisak hattının mülkiyeti TCDD’ye ait olmaktadır.)
 5. Hattın fizibıl olması, taşıma taahhüdü ve teminatının verilmesi koşuluyla arazi, altyapı, sanat yapıları, tesis ve teçhizat maliyetinin Firma tarafından, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon maliyetinin TCDD tarafından karşılanması ile yapılan iltisak hatları, (Bu durumda iltisak hattının mülkiyeti TCDD ve Firma ortaklığında olmaktadır.)

İltisak Hattının Hayata Geçiriliş Aşamaları

 1. İltisak hattı teklifleri girişimciler tarafından ilgili TCDD Bölge Müdürlüğüne / Yük Dairesi Başkanlığına yapılmaktadır.
 2. Yük Dairesine girişimcilerden/ilgili Bölgesinden gelen talepler hakkında; Bölgesinden iltisak hattı güzergahı, taşıma projeksiyonu, taşıma kapasitesi gibi bilgileri içeren bir rapor istenmektedir (1-2 ay) (Proje de hazırlanabiliyor).
  Söz konusu iltisak hattı talebi, Bölgesi tarafından hazırlanan rapora istinaden Yük Dairesinde değerlendirilmekte ve ekonomik analizler yapılmaktadır (2-5 gün).
 3. Yük Dairesi tarafından yapılan analiz sonucunun uygun çıkması durumunda Trafik, Tesisler, Demiryolu Yapım ve söz konusu talep TCDD arazisi içinde olursa Emlak İnşaat Dairelerinin görüşleri sorulmaktadır (2 hafta-1 ay).
 4. Söz konusu iltisak hattı talebi, Dairelerin uygun gördüğü koşullarla yapılması için Yol Dairesi Başkanlığına iletilmektedir (2-5 gün).
 5. Yol Dairesi Başkanlığınca da teknik inceleme sonrası ilgili Bölgesine protokol yapma yetkisi verilmektedir.
 6. İltisak hattının yapımını müteakip ilgili Bölge Müdürlüğünce iltisak hattını talep eden Firmayla tip iltisak hattı sözleşmesi imzalanmaktadır.

Daha detaylı bilgi TCDD Bölge Yük Servis Müdürlüklerinden ve TCDD Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilmektedir.
 

Toplam 3389 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 17.03.2015