Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buluşların Ticarileştirilmesine Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi

Buluşların Ticarileştirilmesine Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesinin “Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine yönelik teşvik imkanlarının arttırılması” başlıklı eylem maddesi ile “Yerli patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenli olarak izlenmesi ve lisans gelirlerinin artırılması için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi” başlıklı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 2011/108 sayılı Kararı kapsamında eşgüdüm halinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) ile Türk Patent Enstitüsü işbirliğinde taslak kanun maddeleri hazırlanmıştır. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Torba Kanun  içerisine dahil edilen söz konusu maddeler, 14.01.2014 tarihindeki komisyon görüşmelerinde kabul edilerek Genel Kurula sevk edilmiştir. TBMM’den 06.02.2014 tarihinde geçen yasa (Kanun No. 6518), 19.02.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşların ticarileştirilmesinden 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için % 50 kurumlar ve gelir vergisi istisnası getiren 19.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5/B maddesi eklenmiştir. 

Anılan maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde 16.01.2015 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi amacıyla ilgili tarafların görüş ve önerileri alınmaya başlanmıştır.

 

 

 

Toplam 1303 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 03.03.2015