Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstihdam Teknik Komitesi

Mazhar YILDIRIMHAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yrd.
İstihdam Teknik Komitesi Başkanı (cv)

Bilindiği üzere girişimcilerin ve şirketlerin yatırım kararları üzerinde belirleyici role sahip unsurlar arasında yatırım yerindeki istihdam koşulları ve işgücü maliyetleri üst sıralarda yer almaktadır. Bu sebeple, yatırım ortamını iyileştirmeye yahut düzenlemeye yönelik çalışmalar yürütülürken istihdamın da iyileştirmeye konu alanlardan biri olarak mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Son dönemde ülkemizde yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik olarak atılan en önemli adımlardan birisi, 11 Aralık 2001 tarihinde kabul edilen Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) oluşturulmasıdır. YOİKK İstihdam Teknik Komitesi, faaliyete geçmesinden bu yana YOİKK bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Teknik Komite, sosyal diyalogu koruyarak istihdamla ilgili konularda yatırım kararlarını destekleyecek önlemler alma perspektifiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sebeple, işçi-işveren-kamu üçlü işbirliği ile istihdamın yatırım ortamı açısından barındırdığı esaslı sorunlar üzerine eğilmektedir. Ülkemizde istihdam yapısını geliştirmeye yönelik önlemlerin alınması, istihdamın artırılması perspektifiyle işveren üzerindeki yüklerin azaltılması, işverenlerin taleplerini karşılayacak nitelikli işgücü potansiyelinin sağlanması öncelikleri ekseninde; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, yabancıların çalışma izinleri sürecinin etkinliğinin arttırılması gibi önemli başlıklarda çalışmalar yürütülmektedir. Teknik Komite, alt komiteler yahut görevlendirmeler yoluyla fiilen yürüttüğü çalışmaların yanında, üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların bu platformda paylaşılmasına olanak tanımak suretiyle son derece faydalı bir koordinasyon/sosyal diyalog mekanizması olma işlevine de sahiptir. Böylece kurumlar, kendi çalışmaları hakkında istihdamın çeşitli konularıyla ilgilenen Teknik Komite üyesi kurumların değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini alabilmekte, böylece çalışmalarının etkinliğini arttırabilmektedir.

Toplam 8959 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.12.2016