Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstihdam Teknik Komitesi

Mazhar YILDIRIMHAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yrd.
İstihdam Teknik Komitesi Başkanı (cv)

Bilindiği üzere girişimcilerin ve şirketlerin yatırım kararları üzerinde belirleyici role sahip unsurlar arasında yatırım yerindeki istihdam koşulları ve işgücü maliyetleri üst sıralarda yer almaktadır. Bu sebeple, yatırım ortamını iyileştirmeye yahut düzenlemeye yönelik çalışmalar yürütülürken istihdamın da iyileştirmeye konu alanlardan biri olarak mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Son dönemde ülkemizde yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik olarak atılan en önemli adımlardan birisi, 11 Aralık 2001 tarihinde kabul edilen Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) oluşturulmasıdır. YOİKK İstihdam Teknik Komitesi, faaliyete geçmesinden bu yana YOİKK bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Teknik Komite, sosyal diyalogu koruyarak istihdamla ilgili konularda yatırım kararlarını destekleyecek önlemler alma perspektifiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sebeple, işçi-işveren-kamu üçlü işbirliği ile istihdamın yatırım ortamı açısından barındırdığı esaslı sorunlar üzerine eğilmektedir. Ülkemizde istihdam yapısını geliştirmeye yönelik önlemlerin alınması, istihdamın artırılması perspektifiyle işveren üzerindeki yüklerin azaltılması, işverenlerin taleplerini karşılayacak nitelikli işgücü potansiyelinin sağlanması öncelikleri ekseninde; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, yabancıların çalışma izinleri sürecinin etkinliğinin arttırılması gibi önemli başlıklarda çalışmalar yürütülmektedir. Teknik Komite, alt komiteler yahut görevlendirmeler yoluyla fiilen yürüttüğü çalışmaların yanında, üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların bu platformda paylaşılmasına olanak tanımak suretiyle son derece faydalı bir koordinasyon/sosyal diyalog mekanizması olma işlevine de sahiptir. Böylece kurumlar, kendi çalışmaları hakkında istihdamın çeşitli konularıyla ilgilenen Teknik Komite üyesi kurumların değerlendirmelerini, görüş ve önerilerini alabilmekte, böylece çalışmalarının etkinliğini arttırabilmektedir.

Toplam 5815 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.12.2016