Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi


Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve ArGeTeknik Komitesi Eş Başkanı
(cv)

 

Prof. Dr. Habip ASAN 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkanı
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve ArGeTeknik Komitesi Eş Başkanı

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi, kültür endüstrisi ve üretimi kapsamında sektörel üretimin önündeki idari engellerin kaldırılması ve yasal çerçevenin iyileştirilmesi, ARGE, yenilik ve teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması ve teknoloji yönetimi konusunda yeteneklerin geliştirilmesi, sınai mülkiyetin etkin korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinin önündeki sorunların giderilmesi, sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde uygulanacak cezai müeyyidelerin etkinleştirilmesi, teknoloji platformlarının etkinleştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, teknoloji transfer ofislerinin oluşturulması başta olmak üzere yerli teknolojinin üretilmesi ve lisanslanması için gerekli ortamın sağlanması ve Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerinde konumunun iyileştirilmesi hususlarında çalışmalarını sürdürecektir.

Toplam 8676 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 28.04.2017