Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2010 Yılı Toplantıları

29 Haziran 2010

 Teknik Komitenin 2010 Yılı Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.


6 Mayıs 2010

Teknik Komitenin 2010 Yılı Eylem Planının nihai hali değerlendirilmiş, ayrıca söz konusu Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar planlanmıştır.


21 Ocak 2010

Teknik Komitenin Aralık ayı toplantısında değerlendirmiş olan 2010 Yılı Eylem Planı önerileri, katılımcıların görüşleri doğrultusunda  tekrar gözden geçirilmiştir. YOİKK Sekreteryası tarafından hazırlanmış olan önceliklendirme modeli tanıtılmış, ardından toplantı katılımcılarından bir oranda üzerinde uzlaşılmış olan eylem önerilerini bu model yardımıyla önceliklendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların değerlendirmeleri hazırlanan formlar aracılığıyla alınmıştır.


2009 Yılı Toplantıları

30 Eylül 2009

Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Alt Komite çalışmaları hakkında Bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirme yapılmış, ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitimin Teşviki Alt Komitesi oluşturulmasına ilişkin öneri değerlendirilmiştir.  


28 Temmuz 2009

İŞKUR temsilcisi tarafından, özel istihdam büroların mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesine ilişkin kanun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış; ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından AB müzakere sürecinin "Sosyal Politika ve İstihdam" başlıklı 19. fasıl çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi sunulmuştur. Bunların yanı sıra, Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Alt Komite çalışmaları ve 5838 sayılı Kanun ile düzenlenen ?tek bildirim? esası ilgili yönetmelik çalışmaları hakkında da görüşmeler gerçekleştirilmiştir.


23 Haziran 2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından, 2011 yılında Türkiye?de yapılacak olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hakkında bilgilendirme yapılmış; ayrıca İŞKUR yetkilisi tarafından, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çalışmaları hakkında Teknik Komite üyelerine bilgi aktarılmıştır.


28 Mayıs 2009

İŞKUR temsilcisi tarafından, işsizlik sigortası uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısı hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, TOBB yetkilileri tarafından, mesleki eğitim ve mesleki eğitimi teşvik edici faktörler konulu bir sunum gerçekleştirilmiş;  Teknik Komite üyeleri yeşil kart uygulamasından kaynaklanan sorunlar hakkında bilgilendirilmiştir.


21 Nisan 2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, başkanlıklarında yürütülen Alt Komite çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca İŞKUR temsilcisi tarafından, Teknik Komitenin 2009 Yılı Eylem Planı çerçevesinde sorumlu oldukları eylemlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aktarılmıştır.


24 Şubat 2009

İlgili kurumlar tarafından, 2009 Yılı Eylem Planında yer alan tüm eylemlere ve Eylem Planının 1. maddesi kapsamında sıralanan amaçlanan sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından ?İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi? (İKMEP) ve ?Eğitim İstihdam ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı? (EİROP) hakkında bilgi aktarılmıştır.


27 Ocak 2009

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından, ?Yenilikçi Önlemler ve Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu? ile ilgili bilgilendirme yapılmış; ayrıca İstihdam Teknik Komitesi 2009 Yılı Eylem Planı?na ilişkin Teknik Komite üyelerinin değerlendirmeleri alınmıştır.


 

 

 

Toplam 3528 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 18.11.2012