Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
YOİKK-Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
16.01.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile YOİKK'in yapısı değişmiştir. Söz konusu Prensip Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2010 Yılı Toplantıları

29 Haziran 2010

 Teknik Komitenin 2010 Yılı Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.


6 Mayıs 2010

Teknik Komitenin 2010 Yılı Eylem Planının nihai hali değerlendirilmiş, ayrıca söz konusu Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar planlanmıştır.


21 Ocak 2010

Teknik Komitenin Aralık ayı toplantısında değerlendirmiş olan 2010 Yılı Eylem Planı önerileri, katılımcıların görüşleri doğrultusunda  tekrar gözden geçirilmiştir. YOİKK Sekreteryası tarafından hazırlanmış olan önceliklendirme modeli tanıtılmış, ardından toplantı katılımcılarından bir oranda üzerinde uzlaşılmış olan eylem önerilerini bu model yardımıyla önceliklendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların değerlendirmeleri hazırlanan formlar aracılığıyla alınmıştır.


2009 Yılı Toplantıları

30 Eylül 2009

Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Alt Komite çalışmaları hakkında Bakanlık yetkilileri tarafından bilgilendirme yapılmış, ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitimin Teşviki Alt Komitesi oluşturulmasına ilişkin öneri değerlendirilmiştir.  


28 Temmuz 2009

İŞKUR temsilcisi tarafından, özel istihdam büroların mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesine ilişkin kanun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış; ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından AB müzakere sürecinin "Sosyal Politika ve İstihdam" başlıklı 19. fasıl çalışmalarında gelinen aşama hakkında bilgi sunulmuştur. Bunların yanı sıra, Çalışma Genel Müdürlüğü başkanlığında yürütülen Alt Komite çalışmaları ve 5838 sayılı Kanun ile düzenlenen ?tek bildirim? esası ilgili yönetmelik çalışmaları hakkında da görüşmeler gerçekleştirilmiştir.


23 Haziran 2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından, 2011 yılında Türkiye?de yapılacak olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hakkında bilgilendirme yapılmış; ayrıca İŞKUR yetkilisi tarafından, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çalışmaları hakkında Teknik Komite üyelerine bilgi aktarılmıştır.


28 Mayıs 2009

İŞKUR temsilcisi tarafından, işsizlik sigortası uygulamasına ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısı hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, TOBB yetkilileri tarafından, mesleki eğitim ve mesleki eğitimi teşvik edici faktörler konulu bir sunum gerçekleştirilmiş;  Teknik Komite üyeleri yeşil kart uygulamasından kaynaklanan sorunlar hakkında bilgilendirilmiştir.


21 Nisan 2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından, başkanlıklarında yürütülen Alt Komite çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca İŞKUR temsilcisi tarafından, Teknik Komitenin 2009 Yılı Eylem Planı çerçevesinde sorumlu oldukları eylemlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi aktarılmıştır.


24 Şubat 2009

İlgili kurumlar tarafından, 2009 Yılı Eylem Planında yer alan tüm eylemlere ve Eylem Planının 1. maddesi kapsamında sıralanan amaçlanan sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılmış; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından ?İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi? (İKMEP) ve ?Eğitim İstihdam ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı? (EİROP) hakkında bilgi aktarılmıştır.


27 Ocak 2009

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından, ?Yenilikçi Önlemler ve Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu? ile ilgili bilgilendirme yapılmış; ayrıca İstihdam Teknik Komitesi 2009 Yılı Eylem Planı?na ilişkin Teknik Komite üyelerinin değerlendirmeleri alınmıştır.


 

 

 

Toplam 2711 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 18.11.2012