Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
7155 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
İş Yapma Kolaylığında Türkiye'den 'Rekor' İyileşme
Dünya Bankası'nın 2019 yılı İş Ortamı Raporuna göre, ülkemiz 'İş Yapma Kolaylığı' sıralamasında 190 ülke arasında 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sırada yer almıştır. Söz konusu iyileşme sonrası geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. Hab
Şirket Kuruluşları Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
7099 sayılı Kanun yayımlandı
7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım ortamını iyileştirecek kanun tasarılarının ilki TBMM'de kabul edildi
518 sıra sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edildi.
Yatırım ortamı reform paketi TBMM'ye sevk ediliyor
Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini 30 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıkladı.Reform paketinde icra-iflas süreciyle ilgili ön
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komite Üyeleri

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı - YOIKK Sekreteryası
 • Maliye Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı& Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Orman ve Su işleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Tarım Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Fen Edebiyat Fakültesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Müh.Mim.Fak. Petrol Ve Doğalgaz Müh. Böl.
 • Gazi Üniversitesi - Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitim Bölümü
 • Gazi Üniversitesi - Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitim Bölümü
 • Gazi Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO)
 • Ankara Sanayi Odası (ASO)
 • Ankara Ticaret Odası (ATO)
 • Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK)
 • Danıştay 6. Daire
Toplam 3736 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 19.11.2012